Contactpersonen

Onze bond maakt gebruik van contactpersonen. Per wijk is er een contactpersoon die u kunt aanspreken om zaken aan de orde te stellen. De contactpersonen zullen dit dan overbrengen aan het bestuur. Ook brengen de contactpersonen de periodieke nieuwsbrieven bij u thuis. Ook als er belangrijke gebeurtenissen of ziektegevallen zijn te melden, kunt u dit doorgeven aan de contactpersonen.