Privacy-beleid

Privacy-beleid:  

Vastgelegde gegevens:
Gegevens die worden beheerd bestaan uit: Naam, Adres, Woonplaats, Geb. datum; Telefoonnummer, Emailadres, Bankrekeningnummer

Wijze van vastleggen:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen etc. worden elektronisch opgeslagen in de ledenadministratie van de secretaris (programma Excel) en van de penningmeester (programma PC leden).

Beveiliging van toevertrouwde gegevens:
De bestanden worden opgeslagen op met wachtwoorden beveiligde computers en zijn ondergeschikt aan met aparte wachtwoorden beveiligde modems. Kopieën van bestanden of back-ups worden opgeslagen op met wachtwoorden  beveiligde usb stick’s.

Bewaartermijnen:
De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is gelijk aan de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging daarvan wordt alle informatie vernietigd.

Wijze van vernietiging:
Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig verwijderen van de gegevens uit het contactenbestand. De kopieën op de USB stick worden automatisch daarop aangepast.  Papieren informatie wordt middels een papiervernietiger  vernietigd.

Recht op ‘vergeten worden’:
Als om welke reden dan ook de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd wordt, volstaat een verzoek daartoe middels een email aan tonenannievanbergen@gmail.com

Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd.

Niet verhandelbaarheid van data:  
Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden. Aan derden wordt geen inzage verleend. 

Beeldmateriaal:
Indien tijdens een door onze bond georganiseerde activiteit vanuit het bestuur of een door het bestuur aangesteld persoon wordt gefilmd of gefotografeerd met de bedoeling dit beeldmateriaal via de media of social media te delen, dan zullen wij dit van te voren aankondigen. Daarnaast gaan wij er van uit dat zonder tegenbericht van onze leden stilzwijgend toestemming hiervoor wordt verleend.