Nieuwsbrief aug - sept. 2020

 

Beste leden,

 

Inmiddels zijn we weer ruim 2 maanden verder na onze laatste nieuwsbrief waarin wij schreven dat wij (zo mogelijk) per 1 september onze activiteiten weer op zouden starten. Het bestuur heeft met diverse instanties overlegd, heeft de coronamaatregelen van de Rijksoverheid en Gemeente nagelezen en houdt rekening met het feit dat wij allen tot de risicogroep behoren. Met deze gegevens in de hand hebben wij in een bestuursvergadering van 28 juli vastgesteld dat wij met een aantal activiteiten (met de nodige voorzorgen) per 1 september kunnen starten. Ook kunnen een aantal activiteiten helaas nog niet doorgaan met ingang van 1 september. Hieronder zetten wij de overwegingen voor de diverse activiteiten op een rijtje.

 

Jaarvergadering  -  uitgesteld

Het lag in de bedoeling de jaarvergadering in te halen zodra dat mogelijk is. Op dit moment kan dat nog niet. In de Mallemolen is (rekening houdend met de 1,5 mtr. afstand) slechts plaats voor 80 personen. Vorig jaar waren 109 leden aanwezig op de vergadering, dus momenteel passen de leden die komen voor jaarvergadering niet in De Mallemolen. Zoals reeds vermeld heeft de kascommissie de boekhouding en de financiёn over 2019 reeds in maart van dit jaar goedgekeurd.

 

Seizoensopening  -  geannuleerd

De seizoensopening die gepland stond op 12 september kan niet doorgaan, omdat in De Mallemolen (rekening houdend met de 1,5 mtr. afstand en het vrijhouden van een dansvloer) slechts plaats is voor 60 personen. Dit aantal plaatsen is helaas te weinig om een dansmiddag te kunnen organiseren.

 

Spellenmiddag  -  geannuleerd

De spellenmiddag die gepland stond op 14 oktober kan niet doorgaan omdat met de spellen direct of snel opvolgend (indirect) contact aan de orde is en hierbij ook de 1,5 mtr. afstand niet gehandhaafd kan worden.

 

Bingo  -  uitgesteld tot nader order

In De Goei.j Ka.mer zijn wij met de bingo doorgaans met ca 34 personen. Met dit aantal kunnen wij niet de verplicht gestelde ruimte van 1,5 mtr. tussen elkaar aanhouden. Derhalve kan de bingo helaas nog niet plaatsvinden.

 

Lijndansen   -  start vanaf 1 september

In overleg met de dansleraren Koos en Ans Kusters kunnen wij vanaf september weer starten met het lijndansen, echter hieraan zijn (van overheidswege) wel voorwaarden verbonden. Wij dienen 1,5 mtr. afstand van elkaar te houden, wij moeten een aanwezigheidsregistratie bijhouden en een gezondheidscheck doen. Door de leiding dient persoonlijk aan de deelneem(st)ers gevraagd te worden of deze vrij zijn van (corona gerelateerde) gezondheidsklachten. Iedereen die maar enigszins gezondheidsklachten in deze heeft dient thuis te blijven! Daarnaast zetten wij de stoelen op een grotere afstand van elkaar en de aanwezigen wordt verzocht de stoelen niet te verplaatsen. Indien de groep te groot is kan worden besloten om in 2 groepen te dansen.

                                                    

Koor   -  start vanaf 3 september

In overleg met onze dirigente Doortje gaan wij vanaf september weer starten met de repetities van het koor. Ook hierbij gelden voorwaarden. Wij moeten een presentielijst bijhouden en wie gezondheidsklachten heeft moet thuis blijven. Voor de repetitie zetten wij de stoelen op 1,5 mtr. afstand van elkaar en deze mogen niet meer worden verplaatst door de koorleden. In de pauze moeten wij De Goei.j Ka.mer goed ventileren (dus wij raden aan een vest mee te nemen voor als het hierbij een beetje fris wordt).

 

De Goei.j Ka.mer    -  open vanaf 1 september met beperkingen

In de Goei.j Ka.mer geldt eveneens dat wij 1,5 mtr. afstand van elkaar moeten houden. Om deze afstand te kunnen garanderen hebben wij het aantal beschikbare plaatsen verminderd en ook mogen de stoelen niet verplaatst worden door de bezoekers. Ook zullen ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. De bezoekers dienen bij binnenkomst de handen te ontsmetten. De Goei.j Ka.mer zal worden opengesteld voor:

-          computer cursussen (met eigen computer)

-          biljarten (keu en biljartballen dienen ontsmet te worden met de aanwezige ontsmettingsmiddelen)

-          koor (zie boven reeds genoemd)

-          inlopen en ontmoeten

Bij dit laatste geldt dat activiteiten zoals “spelletjes”, “koersballen” en “kaarten” niet zijn toegestaan vanwege het hiermee gepaard gaande besmettingsgevaar. Ook is het zo dat bij het koersballen en het kaarten de 1,5 mtr afstand van elkaar niet te handhaven is.

 

Een aantal leden zouden het wellicht graag anders hebben gezien maar het corona gevaar is helaas nog niet geweken. Sterker nog het aantal besmettingen loopt weer op! Mogelijk kunnen door de overheid maatregelen weer aangescherpt worden. Indien dat het geval is en ook wij aanpassingen moeten maken per 1 september dan zullen wij dat op onze website vermelden. Wij raden onze leden dan ook aan om rond 1 september onze website www.bondvoorseniorenbreedeweg.nl te raadplegen of er nog “laatste nieuws” is om niet voor een gesloten deur te komen staan.

 

Voor nu geldt nog steeds: nog even volhouden met zijn allen, pas goed op jezelf en blijf gezond!

 

Het bestuur.

 

 

Agenda  (onder voorbehoud!!)

 

1/15 september          Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

6/20 oktober               Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

 

Over het wel of niet doorgaan van onderstaande activiteiten wordt u via de volgende nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

 

3/17 november           Lijndansen aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

11 november              Bowlen aanvang 14.00 uur bij Oll-round Nijmegen

23 november              Kegelen aanvang 14.00 uur Hunnekes  Kleverstrasze 62  Kranenburg

24 november              Bingo aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

1/15 december           Lijndansen aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

11 december              Workshop kerststukjes maken aanvang 14.00 uur in De Goei.j Ka.mer

17 december              Kerstviering aanvang 13.30 uur  in zaal De Linde

22 december              Bingo aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

 

Jaarvergadering eventueel nog in te plannen.