Nieuwsbrief febr. - maart 2020

 

De carnavalsmiddag in De linde was dit jaar weer zeer geslaagd en heel gezellig. Ietsje minder druk dan anders, maar van de meeste afwezigen was bekend waarom zij er niet waren, namelijk door vakantie, ziekte of sterfgevallen. Wij wensen

onze leden en hun familie in de twee laatst genoemde gevallen heel veel sterkte toe. Wij hebben van de carnavalsmiddag leuke (sfeer)foto’s gemaakt en deze kunt u bekijken op onze website www.bondvoorseniorenbreedeweg.nl

onder het tabje “fotoboek”. Ook van de toekomstige activiteiten zullen wij foto’s gaan plaatsen op onze website.

 

Jan Linders Fonds

De Jan Linders actie van 2019 is succesvol afgesloten en in Januari hebben wij een symbolisch cheque ter waarde van EUR 5.249 van de filiaalhouder Cor Peters ontvangen in de supermarkt van Jan Linders in Groesbeek. Het geld is inmiddels op onze rekening gestort. Onder aftrek van onze (inkoop) kosten voor deze Jan Linders acties en onder aftrek van de opbrengst van de acties die wij normaal gesproken ook al zelf elk jaar houden (bijv. loterij ziekenkas) heeft de “Jan Linders Fonds goed doel actie 2019” ons netto een extra opbrengst van EUR 3.895 opgeleverd. De bestemming van dit geld zal tijdens de jaarvergadering verder toegelicht worden. Vanaf deze plaats willen wij alle vrijwillig(st)ers en de muzikanten Jan Schoenmakers en Wiel Hopmans die ons hebben meegeholpen tijdens de acties in De Goei.j Ka.mer en in de Jan Linders

supermarkt van harte bedanken. Zonder jullie was dit allemaal natuurlijk niet gelukt.

 

Winterdagtocht

Op woensdag 26 februari vindt deze dagtocht plaats. Het programma en de (opstap) tijden vindt u in de vorige

nieuwsbrief. Er hebben zich 84 deelnemers opgegeven we hebben nog 7 plaatsen over. Degenen die spijt hebben en alsnog mee willen kunnen zich nog tot 24 februari melden bij Rob van der Horst tel. 3976665 Jaarvergadering 19 maart 2020.

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering van onze Bond voor Senioren Breedeweg vindt plaats in de Mallemolen. Aanvang is om 13.30 uur en wij beginnen met een H. Mis (of dienst) voorgegaan door Aloys van Velthoven. Na de koffie met gebak start de

jaarvergadering en na afloop wordt een loterij gehouden voor de ziekenkas. Wij sluiten deze middag af met koffie of thee en broodjes. Voor de agenda van deze jaarvergadering verwijzen wij naar de aangehechte bijlage. Wij rekenen op een grote opkomst. De jaarvergadering gaat immers over belangrijke zaken zoals de (financiёle) verantwoording van het afgelopen jaar, de (her)benoeming van bestuursleden alsmede de kascommissie van de bond waarvan u lid bent!! Ook kunt u tijdens deze vergadering vragen stellen of suggesties doen.

 

Lijndansen

Op de dinsdagen 3 maart en 17 maart is er van 14.30 – 16.30 lijndansen in de gymzaal van de basisschool te

Breedeweg.

 

Bingo

Op dinsdag 24 maart houden wij de maandelijkse bingomiddag. Aanvang 14.00 uur in “De Goei.j ka.mer” aan de St. Antoniusweg 8c. Iedereen is van harte welkom en de opbrengst komt ten goede van onze bond.

 

Volgende nieuwsbrief april – mei (met daarin de dagtocht van 13 mei) verschijnt eind maart.