Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen.  Van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord en het verbeteren van het sociaal maatschappelijk welzijn en de gezondheid  van Senioren.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: Het helpen en ondersteunen van mensen en in het bijzonder senioren, verlenen van diensten aan senioren, het behartigen van belangen van senioren, het vertegenwoordigen van senioren bij overheden en andere instanties, het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel, het bevorderen van sociale contacten, het organiseren van een programma van sociaal maatschappelijke, educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten en het exploiteren van een ontmoetingsruimte daarvoor op het dorp gericht  (De Goei.j Ka.mer), die vrij toegankelijk is voor iedereen  in onze gemeente Berg en Dal of daarbuiten wanneer er een relatie is met dorp. 

De Goei.j Ka.mer  staat open voor iedereen, het dorp, de leden van onze bond, de omwonenden en alle senioren van onze gemeente voor gesprek, ondersteuning en of activiteiten zoals:  informatieve bijeenkomsten, momenten van bezinning, inlopen en ontmoeten, gezelschapsspellen, biljarten, koersballen, jeu de boules (in de tuin), computerlessen ondersteuning bij digitale media of meedoen op een digitale wijze, alsmede het houden van bijeenkomsten voor kleinbehuisden of anderszins gehinderd. Er is een prikpost van de trombosedienst. Groepen burgers kunnen gebruik maken van De Goei.j Ka.mer voor inloop, afspraken of overleg. De gemeente Berg en dal maakt gebruik van De Goei.j Ka.mer voor informatieve bijeenkomsten, voorlichting of spreekuren.  Wanneer voor grotere sportieve activiteiten gebruik wordt gemaakt van de aangrenzende gymzaal van de basisschool is De Goei.j Ka.mer de gelegenheid voor overleg, napraten of de derde helft bij een kop koffie.