Bestuur

Voorzitter                                     

Wilm Janssen

Sint Antoniusweg 44

6562 GN Groesbeek

06-17421434

 

Secretaris:   Vacant
Zaakwaarneemster                                          

Annie van Bergen                                

De Sikkel 4                                                           

6562 PG Groesbeek                     

024-3978481    

 

Penningmeester:  Vacant                                    

Zaakwaarnemend administrateur
Rob van der Horst

 

 

Bestuursleden

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun beleidsbepalende werkzaamheden. Eventuele toegekende onkostenvergoedingen worden door alle bestuursleden als gift terug geschonken aan de vereniging.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand in De Goei.j Ka.mer om 19.30 uur.

 

Heeft u als lid van onze bond een vraag, wens of idee of wilt u een probleem aan de orde stellen?  Dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal uw zaak besproken worden door het bestuur. Zo nodig zal de secretaris met u contact opnemen inzake de uitkomst. Uiteraard bestaat voor u ook de mogelijkheid om uw onderwerp persoonlijk toe te komen lichten tijdens een van de bestuursvergaderingen.