Bestuur

Voorzitter:              Wilm Janssen

Secretaris:              Willy Thijssen

Penningmeester:  Willy Thijssen  

lid:                           Hennie Peters

lid                            Wim Gerritzen                          

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert regelmatig in De Goei.j Ka.mer.

 

Heeft u als lid van onze bond een vraag, wens of idee of wilt u een probleem aan de orde stellen?  Dan kunt u contact opnemen.