Lid worden

Indien u lid wilt worden, of bekenden lid wilt maken kunt u ons een bericht sturen via onderstaand emailadres. Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op en krijgt u van ons een inschrijvingsformulier om in te vullen en te ondertekenen.  Door ondertekening machtigt u tevens onze bond om de contributie automatisch van uw bankrekening af te laten schrijven. 

 

Contributie

Voor het jaar 2018 is de jaarlijkse contributie vastgesteld op € 23.50 per persoon. Indien u in de loop van het jaar lid wordt, zal de contributie naar rato van de resterende looptijd van het jaar berekend worden. Het bestuur streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden. Bij contributieverhogingen zult u door middel van onze periodieke nieuwsbrief en tijdens de jaarvergadering hiervan in kennis gesteld worden.

 

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch of mondeling bij de secretaris of penningmeester. U wordt dan uit ons ledenbestand verwijderd en de automatische contributie overboeking wordt tevens stilgezet. 

 

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Laat het ons weten, dan kunnen wij het adressenbestand aanpassen en blijft u op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven. Ook komen wij graag (met een bloemetje) op huisbezoek om uw nieuwe onderkomen te kunnen bewonderen.