Nieuwsbrief  mei  - juni 2021

Beste leden,

 

2021 had een feestjaar moeten zijn. Wij bestaan dit jaar 50 jaar!! Wij hadden het ons heel anders voorgesteld in plaats van deze corona ellende. We smachten naar uitgaan, dansen, feesten, dagjes uit en het contact met elkaar. We missen elkaar en we zijn het moe. Sommigen zijn eenzaam en hebben het moeilijk. Er zijn leden die corona hebben gekregen en ook die erdoor zijn overleden. Het bestuur is machteloos, loopt achter met zieken- en overige bezoeken bij de leden thuis. Slechts de hoogstnodige bezoeken zijn afgelegd. We willen aan de slag…. Wij wensen iedereen heel veel sterkte met hopelijk de laatste lootjes van deze kruistocht. Hopelijk duurt het niet lang meer, voordat iedereen is gevaccineerd, dat geeft een gerust gevoel en je kunt weer meer. Je kinderen, kleinkinderen knuffelen en andere familie of vrienden weer een stevige pakkerd geven. Hopelijk kan het jubileumfeest doorgaan in september, daar gaan we iets moois van maken. Dat hebben we verdiend.

 

In de coronatijd zijn er bij onze bond een aantal leden met het coronavirus besmet geraakt en zoals wij in onze vorige nieuwsbrief schreven zijn helaas zelfs enkele leden overleden. Wij hopen van harte dat de meesten onder ons die niet met het virus besmet zijn geraakt dat zo kunnen houden totdat het coronavirus is uitgebannen en iedereen is gevaccineerd.

Zoals bekend is er door de overheid een nieuw stappenplan bekend gemaakt dat positiever was dan dat de artsen in het ziekenhuis wenselijk achtten. Afgelopen week is echter duidelijk geworden dat het langer duurt om over de derde piek heen te geraken en dat het ook langer duurt totdat iedereen volledig is gevaccineerd.  De geplande stappen kunnen daardoor minder snel genomen worden. Doordat het allemaal wat langer duurt zijn wij ook te positief geweest met het plannen van onze eerste activiteit namelijk de jaarvergadering op 20 mei in de Mallemolen.

Bij deze laten wij u dan ook weten dat de jaarvergadering op 20 mei niet door kan gaan en dat dit volgens het nu bekende stappenplan ook niet mogelijk is. Ook de geplande dansmiddag op 26 juni in de Mallemolen kan helaas niet doorgaan. Volgens het huidige stappenplan zijn tegen die tijd slechts groepen van 50 personen geoorloofd. Daarnaast zou op die datum iedereen al 3 weken eerder de tweede vaccinatie gehad moeten hebben om beschermd te zijn en op dit moment is dat nog hoogst onzeker of dat het geval zal zijn. Het bestuur heeft derhalve besloten om pas na de zomervakantie met de activiteiten van onze bond te starten. Voor een aantal activiteiten geven wij onderstaand nog een nadere toelichting.

 

Lijndansen

Volgens de regering kunnen mogelijk per 16 juni de voorwaarden voor binnen en buiten sporten worden verruimd. Dit zit echter zo dicht tegen de zomervakantie aan dat we hebben besloten ook pas na de vakantie weer te beginnen met lijndansen. Zie verder onze nieuwsbrief in augustus.

 

De Goei.j Ka.mer,  Bingo  en het  Koor

De Goei.j Ka.mer wordt door de gemeente gezien als een horecagelegenheid, vandaar dat we met betrekking tot corona de overheidsregels voor de horeca volgen. Volgens de regering kunnen (naast de reeds gedeeltelijk) geopende terrassen mogelijk per 26 mei de horecagelegenheden voor uit eten (onder voorwaarden) worden geopend. Cafe’s etc. volgen later en dan zitten we al in juni tegen de zomervakantie aan. Dus ook ten aanzien van Bingo en het Koor zullen voor de zomervakantie geen activiteiten plaatsvinden in De Goei.j Ka.mer. Zie verder onze nieuwsbrief in augustus.

 

Na de zomervakantie starten wij met het midgetgolven op 25 aug. gevolgd door de jaarvergadering op 2 sept. De agenda van de jaarvergadering kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief van aug 2021 – sept 2021. Het bestuur wil de statuten van onze bond aanpassen en daarvoor is toestemming nodig van onze leden. Die toestemming willen wij graag tijdens de jaarvergadering regelen, zodat wij hiervoor geen aparte ledenvergadering hoeven te beleggen. Waarvoor de wijziging van onze statuten nodig is leggen wij nu alvast onderstaand aan u uit.

                                                          

Wijziging statuten

Op dit moment zijn wij een vereniging zonder een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Wij willen graag een ANBI status verkrijgen omdat dit fiscale voordelen heeft. Een voordeel is onder andere dat de giften die onze vereniging ontvangt door de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. Een van de vereisten om een ANBI status te verkrijgen is dat in onze statuten moet staan dat bij opheffing van onze vereniging het vermogen dat overblijft besteed zal worden aan een andere ANBI instelling met een soortgelijk doel. Bij ons staat echter in de statuten dat een batig saldo bij opheffing wordt verdeeld over de dan aanwezige leden, en dat is bij een ANBI status niet toegestaan. Dat is de reden dat wij onze statuten willen aanpassen. Om geen nadelen van deze aanpassing te ondervinden moeten wij er voor zorgen dat wij bij een eventuele opheffing nagenoeg geen geld meer in kas hebben. Mocht het dus ooit eens zover komen dat onze vereniging opgeheven moet worden (en dat zie je natuurlijk al een poosje van te voren aankomen) dan moeten wij tegen het tijdstip van opheffing er voor zorgen dat wij al het aanwezige geld hebben opgemaakt aan onze eigen vereniging zodat er niets overblijft om weg te moeten geven aan een andere ANBI instelling. Als we hiermee rekening houden dan hebben wij in de toekomst wel het voordeel van de verkregen ANBI status maar geen nadeel bij een eventuele opheffing.

Voor de goedkeuring vereisen de statuten dat bij de ledenvergadering 2/3 deel van de leden aanwezig moeten zijn waarvan 2/3 van de aanwezigen de wijziging van de statuten dienen goed te keuren. Als minder dan 2/3 van de leden aanwezig zijn tijdens de jaarvergadering moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Bij een tweede vergadering is het niet meer vereist dat 2/3 van de leden aanwezig dienen te zijn.

In de volgende nieuwsbrief zullen wij bij de uitnodiging voor de jaarvergadering vermelden dat wij tevens een statutenwijziging willen voorstellen.

 

Het bestuur

 

Agenda  (onder voorbehoud)

2021

25 aug             Midgetgolven aanvang 14.00 uur in De Lubert Groesbeek

 2 sept             Jaarvergadering aanvang 13.30 uur in de Mallemolen

25 sept            50-jarig jubileumviering  aanvang 13.30uur in de Mallemolen

16 dec             Kerstviering  aanvang 13.30 uur in de Mallemolen

 

De overige activiteiten voor 2021 dienen (i.v.m. corona) nog vastgesteld te worden