Bestuur: Wilm Janssen voorzitter 0617421434  

Willy Thijssen penningmeester 0617369899 H 

Hennie Peters lid Wim Gerritzen lid 

De Goei.j Ka.mer  

Sint Antoniusweg 8c 6562 GM Breedeweg 024 8486012 

Nieuwsbrief augustus 2023 

  

Terugblik op 28 juni. Het Vrijheidsmuseum en een feestelijke middag met diner. 

“Dankjewel, nou hoef ik niet eerst een uur in de bus te zitten. Ik kan zo aanschuiven aan de koffie in het Vrijheidsmuseum. Een nog interessant ook. Ik was hier anders nooit gekomen met mijn rollator” Dat is niet de eerste reactie die je verwacht wanneer je als bestuur het jaarlijks busreisje inruilt voor een dagje Groesbeek. Op 28 juni waren we al met al met een honderdtal senioren actief in Groesbeek. Eerst s ’morgens naar het Vrijheidsmuseum: koffie  

 

met appeltaart,        Afbeelding met kroon, wapen, symbool Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met logo, Lettertype, Graphics, symbool Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met vogel, snavel Automatisch gegenereerde beschrijving film en een rondleiding. En nog even napraten met onze gasten van de Heimatverein uit Kranenburg. Met dank aan de Euregio Rijn Waal die met een bijdrage dit mogelijk maakte.  

In de filmzaal konden wij het geschenk van Ben Rouw aanbieden. Een schilderij van Dolf Henkes, over de puinhopen in Rotterdam, direct na het bombardement in 1940. Het werd dankbaar aanvaard. De aansluitende feestmiddag was een groot succes. Deze keer in De Comm, met muziek van Perry Stek. Het diner van Volker Lenz van de Ratskrug in Materborn kreeg veel lof. Kortom, een schot in de roos. Dicht bij huis blijven is goed bevallen! 

 

Informatiemiddag over AOW en huurtoeslag. 

Naar aanleiding van de verhoging van de pensioenen en de AOW kan er voor enkele ouderen een probleem ontstaan met de toeslagen. De Bond heeft hierover op 14 juni jl. een voorlichtingsmiddag 

gegeven en uitgelegd voor wie dit in het bijzonder van toepassing is. Met name de mensen met een wat hoger pensioen kunnen hiermee te maken krijgen. Naar de berekening van Willy Thijssen kan dat oplopen tot enkele duizenden euro’s die men moet terugbetalen. Om dit te voorkomen moet men contact opnemen met de belastingdienst, afdeling toeslagen, en vragen om de toeslagen aan te passen. Tevens is de huur per 1 juli aangepast en ook dat heeft invloed op de toeslagen. 

 

 

 

Opening van het nieuwe seizoen. 

Op woensdag 30 augustus, spelen we traditiegetrouw Midgetgolf 

Aanvang 14.00 uur, Midgetgolfbaan, Cranenburgsestraat 23 

Tevens introductiemiddag: voor niet leden 5 euro voor deelname en consumptie. 

 

Op vrijdag 15 september, dansmiddag in De Slenk 

Van 14.00 – 17.00 uur. Muziek van Hemmie Hermsen. 

Tevens Introductiemiddag: voor niet leden 5 euro voor entree en een consumptie. 

 

Voorlichtingsmiddag op woensdag 27 september, om 14.00 uur, in De Goei.j Ka.mer 

Het komend seizoen vervolgen wij het thema ‘Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen’. Want naast de mogelijkheden van de WMO-voorzieningen (het onderwerp van onze eerste bijeenkomst op 15 februari jl.) zijn er meerdere mogelijkheden die ondersteuning kunnen bieden bij het zelfstandig blijven wonen. Denk aan een alarmeringssysteem, maaltijdvoorzieningen thuisbezorgd of in de Woon-zorgcentra, vervoersmogelijkheden, en de inzet van vrijwilligersorganisaties op uiteenlopende gebieden. Op 27 september wordt de voorlichting gegeven door mw. Mauri Liebrand van de Gemeente, samen met een collega van Forte Welzijn. Wees welkom. De koffie staat klaar. 

 

De lopende Activiteiten van onze bond: 

Line Dance 

Van 14.00-16.00 uur in De Slenk 

29 augustus 3 en 17 oktober 5 en 19 december 

19 september 7 en 21 november  

De middag van 5 september vervalt vanwege de kermis. In zaal Hopman op de Horst  

wordt dan een dansmiddag voor senioren gehouden.  

 

Kegelen  

Aanvang 14.00 uur, in Haus Hünnekes, Kranenburg. Aansluitend aan tafel.  

De bond betaalt de baan en prijzen. Overige kosten zijn voor eigen rekening  

24 augustus  

30 november  

 

Bingo  

Aanvang 14.00 uur, in de Goei.j Ka.mer. Op de vierde dinsdag van de maand  

29 augustus  

26 september  

24 oktober  

 

Spellenmiddag  

Woensdag 18 oktober, aanvang 13.30 uur, in De Goei.j Ka.mer  

 

Bowlen  

08 november, van 14.00- 16.00 uur. Allround, Nijmegen  

 

Kerstviering  

Vrijdag 22 december in De Slenk  

13.00 uur Inloop  

13.30 uur Kerstviering met pater Aloys van Velthoven en ons koor De Sleutelbloemen. Het programma volgt. 16.30 uur Koffietafel 
 

En voor volgend jaar: Nieuwjaarsborrel Vrijdag 5 januari 2024 van 16.00 – 18.00 uur in De Goei.j Ka.mer