Ledenpas
De laatste jaren is het uitgeven van een ledenpas weinig functioneel gebleken. Het bestuur beraadt zich op het handhaven van de ledenpas. De vroegere korting door winkeliers en bedrijven in Groesbeek werd ook zonder een pas van onze bond gegeven. Soms kreeg men geen korting meer van bedrijven. Daarover, en over intern gebruik is beraad en overleg nodig.