Nieuwsbrief  mei – juni 2020

 

Beste leden,

 

Allereerst spreken wij de wens uit dat zo min mogelijk leden van onze bond besmet zijn geraakt door het corona virus. Degenen die er wѐl mee te maken hebben gehad (in welke vorm dan ook) wensen wij heel veel sterkte toe. Helaas zijn we er voorlopig nog niet vanaf, we kunnen alleen maar hopen dat er snel een geneesmiddel maar vooral een vaccin wordt ontwikkeld. Tot die tijd geldt voorzichtigheid vooral voor de leden van onze bond die allen tot de risicogroep behoren. Sinds kort zijn de nieuwe maatregelen bekend geworden en heeft het bestuur vergaderd wat dit voor onze bond gaat betekenen. Zoals het er nu naar uitziet zouden wij per 1 september weer voorzichtig op kunnen starten. Maar zeker is dat niet, als de besmettingen weer op gaan lopen kunnen de maatregelen (terecht) van overheidswege weer verscherpt of teruggedraaid worden. In ieder geval heeft het bestuur besloten dat voor onze bond de uiteindelijke opstartdatum voor iedereen en voor alle activiteiten gaat gelden. Wij willen solidair en voorzichtig zijn en geen uitzonderingen maken voor activiteiten die mogelijk minder risicovol zijn.

 

Activiteiten

Inmiddels zijn de jaarvergadering, de dagtocht, het kegelen (2x), de seizoensluiting en het midgetgolfen komen te vervallen. Als het mogelijk is willen wij de jaarvergadering graag inhalen temeer dit ook verplicht is volgens onze statuten. De eventuele datum (die in ieder geval na 1 september ligt) is nog niet vastgesteld maar zullen wij in de volgende nieuwsbrief  (augustus) bekend maken. De kascommissie heeft voor de oorspronkelijke datum van de jaarvergadering reeds haar werk gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de boekhouding en de financiёn over 2019 keurig op orde zijn, dan bent u daarvan alvast op de hoogte. 

 

De Goei.j Ka.mer

Ten aanzien van De Goei.j Ka.mer volgen wij de horeca-richtlijn van de overheid en de Gemeente verordening. Eigenlijk willen wij nog voorzichtiger zijn omdat onze leden en onze bezoekers van De Goei.j Ka.mer allemaal tot de risicogroep behoren. Daarnaast en wellicht nog belangrijker is het feit dat vrijwel bij elke activiteit direct of snel opvolgend (indirect) contact aan de orde is, zoals bij het koersballen, kaarten, computercursus (toetsenbord), biljarten, etc. Ook de 1,5 meter afstand bewaren (denk ook aan het koor) is bij veel activiteiten in De Goei.j Ka.mer niet uitvoerbaar. Derhalve blijft De Goei.j Ka.mer (behalve de prikpost op maandagmorgen met extra veiligheidsmaatregelen) gesloten tot minstens 1 september.

 

Lijndansen

Ten aanzien van het lijndansen zouden wij de richtlijn voor sportscholen kunnen volgen. Momenteel mogen sportscholen pas met ingang van 1 sept opengaan, ook deze datum is gelijk aan de onze gezamenlijke streefdatum van 1 september. Mochten sportscholen toch eerder open gaan dan houden wij ons toch aan deze datum die voor onze gehele bond geldt, dit vooral uit solidariteit maar ook omdat we De Goei.j Ka.mer nodig hebben bij het lijndansen.                               

 

Ziekenbezoek en overige bezoeken

Vanwege de corona hebben wij de huisbezoeken helaas stil moeten leggen. Op ons lijstje staan een aantal namen waar wij graag een keertje langs willen komen. Zodra huisbezoeken weer mogelijk zijn en het te bezoeken lid dat ook wil komen wij graag bij u langs. Wij nemen altijd eerst even telefonisch contact op om een afspraak te maken.

 

50-jarig Jubileum Bond voor Senioren Breedeweg

Zijn er ook nog positieve zaken te vermelden? Jazeker, volgend jaar vieren wij ons 50-jarig jubileum. Uiteraard gaan wij hier iets  moois van maken. Op 25 september 2021 organiseren wij een groots jubileum-feest voor onze leden. De organisatie hiervan is reeds in volle gang!! Het zal u aan niets ontbreken, koffie met gebak, hapjes en een heerlijk buffet na afloop. Diverse Groesbeekse artiesten passeren de revue maar ook grote artiesten zijn reeds geboekt zoals  Sieneke,  Lucas en Gea  en  Imca Marina.

Wij zijn er trots op voor ons “Breedewegse bondje” zoiets groots en moois op te kunnen zetten. Maar dat hebben wij met zijn allen wel verdiend en zeker na al die Corona ellende. Dit jaar gaan we wat geld overhouden omdat een aantal activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, maar daar hebben wij een mooie bestemming voor gevonden in de vorm van een groots jubileumfeest!! Dan hebben jullie alvast iets om naar uit te kijken.

 

Maar voor nu, nog even vol houden met zijn allen, pas goed op en blijf gezond en laten we hopen dat wij weer vanaf 1 september van start kunnen gaan. Verdere informatie hierover vind u in de nieuwsbrief van augustus. 

 

Het bestuur.

 

 

Agenda  (onder voorbehoud!!)

1/15 september             Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

12 september                Seizoenopening  aanvang 14.00 uur met Duo Jersey in de Mallemolen

22 september                Bingo   aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

6/20 oktober                 Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

14 oktober                    Spellenmiddag  aanvang 14.00 uur in de Roodwitkantine

27 oktober                    Bingo   aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

3/17 november             Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

11 november                Bowlen  aanvang 14.00 uur bij Oll-round Nijmegen

23 november                Kegelen   aanvang 14.00 uur Hunnekes  Kleverstrasze 62  Kranenburg

24 november                Bingo   aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

1/15 december              Lijndansen   aanvang 14.30 uur in de Gymzaal Breedeweg

11 december                Workshop kerststukjes maken aanvang 14.00 uur in De Goei.j Ka.mer

17 december                Kerstviering aanvang 13.30 uur  in zaal De Linde

22 december                Bingo   aanvang 14.00 uur in de De Goei.j Ka.mer

 

Jaarvergadering nog in te plannen.