Sociaal-maatschappelijke activiteiten

Onze bond is een sociaal-maatschappelijke instelling. De doelstelling is sociaal maatschappelijk en vanouds geven we een lichte en vrolijke invulling aan dit doel met onze activiteiten. De Goei.j Ka.mer is de hele week open en fungeert, ook volgens derden als dorpshuis in de Breedeweg voor iedereen. Dat staat ook omschreven in onze uitgangspunten en ook in die voor de Goei.j Ka.mer.

Daarnaast, en misschien een beetje meer "in stilte" helpen we mensen met problemen. Soms is een goed gesprek, een verwijzing of het in contact brengen met een instantie al voldoende.

We organiseren in De Goei.j Ka.mer voorlichting over onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn. Er is veel belangstelling voor onderwerpen  met betrekking tot de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daar hebben we een programma voor gemaakt. Ook op verzoek organiseren we bijeenkomsten. 

 

Digitaal vaardig. 

In De Goei.j Ka.mer helpen we in groepsverband of individueel om vaardig te zijn op de computer, tablet of telefoon. 

 

DigiD. 

Tijdens de computerlessen helpen we niet alleen met de computer of laptop, tablet of telefoon. Op verzoek helpen we efficiënt met zaken als DigiD. Men kan hiervoor ook bij de bibliotheek terecht maar we hebben dezelfde deskundigheid, in huis. 

 

Belastingen en financiën. 

Voor financiële en belastingzaken hebben we een open oor maar zijn we soms maar niet altijd in staat te helpen. 

Een advies kan vlot worden gegeven. Voor het compleet invullen van de aangifte verwijzen we meestal door naar professionals die een redelijk tarief hanteren. 

 

Erfrecht.

We hebben alle vertrouwen in de plaatselijke kantoren voor notariaat. We hebben enkele specialisten in huis die informeel kunnen helpen met vragen rond erven en procedures. 

 

Maatschappelijke ondersteuning. 

We helpen mensen met adviezen op het vlak van de WMO of andere regelingen. Ook hier helpen of ondersteunen we en verwijzen we door. 

 

Formulieren en formulierenbrigade. 

Wat voor menigeen een simpele handeling is kan voor een ander een lastig iets zijn. Op verzoek helpen we met formulieren.