Lief en leed

Jubilea

Indien leden van onze bond 25, 50, 60, 65 of 70 jaar in de echt verbonden zijn, dan hoort een van de bestuursleden (bijvoorbeeld de secretaris) dat graag van u. Onze bond wil een dergelijke gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 

Ziek zijn

Als u onverhoopt (langdurig) ziek bent of in het ziekenhuis opgenomen moet worden, laat het ons weten. Ook uw partner, kinderen, kennissen of buren kunnen dat aan onze bond doorgeven. Neemt u hiervoor contact op met onze secretaris of penningmeester zodat wij u (indien gewenst) kunnen bezoeken met een kleine attentie. Wij doen dat in ieder geval graag. 

 

Overlijden

In het trieste geval dat leden van onze bond komen te overlijden stellen wij het erg op prijs als wij daarvan in kennis worden gesteld, zodat wij aan de nabestaande(n) medeleven kunnen betuigen. Wij zullen u tevens vragen of wij als eerbetoon ons vaandel van de Bond voor Senioren tijdens de uitvaart mogen plaatsen in de kerk, het uitvaartcentrum Sion of het crematorium. Ook kunt u aangeven dat u ons koor (indien mogelijk) wilt laten zingen bij uitvaartdiensten in de kerk. U kunt hiervoor contact opnemen met onze secretaris of een ander bestuurslid.

 

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Laat het ons weten, dan kunnen wij het adressenbestand van onze leden aanpassen en blijft u op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven van onze bond. Ook komen wij graag (met een bloemetje) op huisbezoek om uw nieuwe onderkomen te kunnen bewonderen.

 

Huisbezoek

Indien u onverhoopt ziek of minder mobiel bent geworden wil onze bond graag bij u thuis komen, om te luisteren wat er aan de hand is, om u een hart onder de riem te steken en u sterkte en vooral ook beterschap te wensen. Dit hebben wij altijd al gedaan en dat blijven wij ook doen. Wij hebben naast het ziekenbezoek het huisbezoek uitgebreid met bezoeken in verband met overlijden en verhuizen. Dit zijn ook zeer ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven en wij willen ook graag hierbij een klein beetje steun geven. Momenteel wordt het huisbezoek gedaan door de bestuursleden van onze bond. Wij bellen altijd van te voren op of wij welkom zijn en om een afspraak te maken. Ook brengen wij namens de bond een kleinigheidje mee.

Ook leden ouder dan 85 die wij niet meer zo vaak (of helemaal niet meer) op onze activiteiten zien willen wij graag bezoeken. Dit om de band met u en onze bond te onderhouden en om te zien of wij iets voor u kunnen doen, je zou kunnen zeggen dat wij hierbij een signaleringsfunctie hebben. Hebben onze leden voldoende hulp? Wellicht zijn leden minder mobiel geworden en willen ze nog wel mee doen met activiteiten. In dat geval kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze mee kunnen rijden. Indien leden niet meer in staat zijn om mee te doen aan activiteiten (of dit niet meer willen) maar wel ondersteunend lid willen blijven dan zijn wij daar natuurlijk ook erg blij mee. Ook kan het zijn dat bepaalde leden graag willen dat we eens wat vaker komen, indien mogelijk zullen wij dat ook proberen in te vullen.

Traditiegetrouw wordt tijdens de jaarvergadering een loterij gehouden om de ziekenkas te vullen. Wij willen deze loterij van harte bij u aanbevelen. Van dit geld kunnen wij een presentje meebrengen tijdens het bezoek.

 

Zonder uw hulp kunnen wij deze bezoeken natuurlijk niet afleggen. Wij verzoeken hierbij alle leden om voor zichzelf maar ook voor andere leden ziektegevallen, overlijden, jubilea en verhuizingen te melden aan het bestuur zodat wij deze belangrijke taak van de huisbezoeken kunnen uitvoeren.