Nieuwsbrief  okt – nov 2020

 

Beste leden,

 

Hopelijk zijn jullie allen nog gezond en niet met het coronavirus besmet. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste op dit moment. Zoals iedereen wellicht heeft vernomen trekken het aantal besmettingen helaas weer flink aan. Het enige dat wij (die allen tot de risicogroep behoren) kunnen doen is zo voorzichtig mogelijk te zijn en ons aan de coronaregels houden en daarboven wellicht zelfs nog voorzichtiger te zijn. Het laatste dat wij als bestuur willen is dat leden mogelijk het virus kunnen oplopen bij een van onze activiteiten. Dat willen wij te aller tijden voorkomen.

 

Op maandag 28 september heeft de regering nieuwe maatregelen ingevoerd. Onder andere zijn samenkomsten van meer dan 40 personen buiten en samenkomsten van meer dan 30 personen binnen verboden. Daarnaast geldt natuurlijk ook nog eens de 1,5 meter afstand die wij van elkaar moeten houden. Als wij rekening houden met voornamelijk deze voornoemde maatregelen kunnen wij op dit moment helaas geen activiteiten organiseren. Ook worden activiteiten die per 1 september weer waren opgestart opnieuw afgeblazen. Het bestuur betreurt dat zeer, maar hierbij geldt maar een gouden regel, en dat is: “gezondheid gaat voor alles”. Voor alle duidelijkheid noemen wij hierbij nog even de activiteiten die voor de rest van het jaar 2020 (indien mogelijk) gepland stonden en die helaas geen doorgang meer zullen vinden.

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt afgelast voor het jaar 2020.

 

Bingo’s

In het jaar 2020 vinden geen bingo’s meer plaats.

 

Kegelen en bowlen

Het kegelen en bowlen kan in 2020 niet meer plaatsvinden.

 

Workshop kerststukjes maken en de Kerstviering

De workshop en de kerstviering kunnen niet doorgaan in 2020.

Uiteraard zullen wij voor dit jaar wel voor een kerstgeschenk zorgen. We proberen er iets mooiers van te maken dan andere jaren. Wij zullen de contactpersonen (die dat kunnen) vragen de kerstgeschenken bij de leden te bezorgen. 

 

Koor

Het koor is zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief niet (zoals de bedoeling was) gestart in september. In overleg met de dirigente Doortje Kersten heeft het bestuur en Doortje besloten om ook nu voorlopig niet met de koorrepetities te starten. Het risico is hierbij te groot.

 

Lijndansen

Het lijndansen was per september weer gestart in de gymzaal en dat leek aardig goed te gaan met de aangepaste maatregelen. Maar gezien de huidige ontwikkelingen en een toegestane groepsgrootte van maximaal 30 personen heeft het bestuur in overleg met en op advies van Koos en Ans Kusters besloten ook met deze activiteit tot nader order te stoppen, omdat corona wel erg dichtbij komt.

 

De Goei.j Ka.mer

Per 1 september is De Goei.j Ka.mer voor beperkte activiteiten (computeren, biljarten, maandagmiddaginloop en zondagochtend koffie uurtje) weer open met in achtneming van de coronamaatregelen. Rekening houdend met de 1,5 meter afstand mogen maximaal 16 bezoekers binnen zijn en daar komt nu ook bij dat De Goei.j Ka.mer om 22.00 uur gesloten moet zijn.

 

Rabo ClubSupport 

De Rabobank Rijk van Nijmegen is een maatschappelijk betrokken bank. Zij dragen het verenigingsleven/Stichting in de regio dan ook een warm hart toe. Daarom stellen zij een bedrag ter beschikking voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als je lid bent van de Rabobank dan mag je meebeslissen hoe het bedrag verdeeld wordt. Je ontvangt in de week van 5 oktober een kaart met een persoonlijke stemcode. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je wilt stemmen op de Bond voor Senioren Breedeweg. Het bedrag dat wij dan mogen ontvangen van de Rabobank zal besteed worden aan activiteiten en de De Goei.j Ka.mer van onze Bond voor Senioren Breedeweg.

 

Het bestuur wenst alle leden veel wijsheid toe in deze coronatijd, pas goed op jezelf  en houdt goede moed en blijf vooral gezond. Laten wij met zijn allen hopen dat er snel een vaccin beschikbaar komt en daardoor weer betere tijden aanbreken.

 

Het bestuur.

 

Agenda  (onder voorbehoud)

 

2021

18 maart         Jaarvergadering aanvang 13.30 uur in de Mallemolen

17 april            Dansmiddag aanvang 14.00 uur in de Mallemolen

26 juni             Seizoensluiting aanvang 14.00 uur in de Mallemolen

25 september 50-jarig jubileumviering in de Mallemolen

 

De overige activiteiten voor 2021 dienen (i.v.m. corona) nog vastgesteld te worden.