Voorzitter Wilm Janssen   tel. 06 17421434

Adviseur Willy Thijssen      tel. 06 17369899

p/a Sint Antoniusweg 8c, Groesbeek-Breedeweg

 

Nieuwsbrief december 2021

Van de voorzitter

 

Het jubileumfeest

Aan de leden van de Bond Voor Senioren Breedeweg.

Zaterdag 6 november had de bond het jubileumfeest. Aansluitend vanaf maandag hoorde ik de enthousiaste verhalen van de deelnemers: “Het was een mooi feest!” vonden de leden die ik sprak. Er kwamen tegelijkertijd berichten binnen over coronabesmettingen. De aantallen liepen op. Het werd zorgelijk.

 

Na het feest

Op zondag 14 november werd ik gebeld door een medewerker van de clustergroep Coronabesmettingen van de GGD Gelderland Zuid.

De clustergroep heeft tot taak te reageren op coronabesmettingen en te adviseren hoe te handelen als er besmettingshaarden zijn. De GGD-medewerker wilde geïnformeerd zijn over de situatie waarin het jubileumfeest was verlopen. Bij de GGD waren vragen gesteld van bijvoorbeeld mantelzorgers. “Hoe te handelen na het feest?” 

 

Ingrijpen van de GGD en adviezen van de GGD

De GGD gaf meerdere adviezen:

·         Stop met alle activiteiten en sluit tot nader order De Goei.j Kam.er;

·         Vermijd contacten met name tussen de leden van de bond;

·         Verspreid een brief van de GGD met de oproep aan ieder die betrokken is geweest bij het jubileumfeest. In de brief de oproep aan iedereen: laat je testen. Klachten spelen bij die beslissing geen rol. Deze oproep geldt voor iedereen die bij het feest betrokken is geweest.

 

Hoe verder de oproep van de GGD verspreiden

Het bleek voor mij die zondag niet mogelijk de brief aansluitend aan mijn overleg met de GGD te verspreiden. De oproep van de GGD vond ook geen onverdeelde steun bij andere bestuursleden. Daarom heb ik besloten om Omroep Berg en Dal op maandagmorgen te vragen deze oproep op te nemen in hun ochtendprogramma. “Ben je op het feest van de bond geweest, laat je dan testen, ook al heb je geen klachten!” Toen de Gelderlander mij benaderde voor een reactie op de besmettingen heb ik de verslaggever gevraagd in elk geval deze oproep ook in de krant op te nemen. Dat is ook gebeurd. Ik heb dat gedaan vanuit mijn zorg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Gevolgen

Het is niet altijd duidelijk wat oorzaak en gevolg is bij coronabesmettingen. Van onze kant wensen we alle zieken van harte beterschap, onze deelneming en we leven mee met iedereen.

Als ik persoonlijk fouten heb gemaakt en mensen onheus heb bejegend bied ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Mijn intentie is en blijft om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb daarbij geen bijbedoelingen.

 

Het is inmiddels duidelijk dat mijn benadering niet wordt gedeeld door bestuursleden. Rob van der Horst en Annie van Bergen hebben hun bestuursfunctie opgezegd. Tonnie Sillessen sluit zich daarbij aan. Dien de Valk heeft tijdens de jaarvergadering al aangegeven als bestuurslid te willen stoppen en heeft gevraagd niet meer bij deze problematiek betrokken te worden.

Omdat het me niet verstandig lijkt beslissingen alleen te nemen heb ik oud-voorzitter Willy Thijssen gevraagd mee te helpen als bestuurder. Daarnaast heb ik ons lid Sylvia Fleuren gevraagd mee te zoeken naar oplossingen. Beiden hebben toegezegd.

Uiteraard zoeken we naar meer ondersteuning. Ik roep dan ook dringend leden op positief te reageren als we om hulp vragen. In eerste instantie om direct uit de problemen te blijven. Daarna moeten we zoeken naar definitieve oplossingen. Wie een bijdrage wil en kan leveren roep ik op om contact met ons op te nemen.

Ik ben blij dat Rob en Annie, buiten hun bestuursfunctie om, voor een beperkte periode, administratief en secretarieel blijven ondersteunen om tot een goede overdracht te komen. Dat geldt ook voor Tonnie en Dien. Door hun inzet ontvangt u wederom een mooi kerstpakket. Dank daarvoor Rob, Annie, Tonnie en Dien.

 

Verder overleg en voortgang

Op zo kort mogelijke termijn neem ik met leden van de verschillende activiteitengroepen contact op voor overleg. We bespreken in kleine groepen hoe we verder gaan. In deze nieuwsbrief is een overzicht opgenomen.

 

Website

De foto’s van het feest staan op onze website www.bondvoorseniorenbreedeweg.nl

Verdere ontwikkelingen worden op de site aangegeven.

Kerstpakketten

Omdat dit jaar geen kerstviering wordt gehouden zullen evenals vorig jaar de kerstpakketten tezamen met een jubileumgeschenk door onze contactpersonen bij u thuisbezorgd worden. Wij zijn onze contactpersonen zeer dankbaar dat zij de pakketten weer bij u thuis willen afleveren.

Rabo clubsupport actie

De uitslag van de clubsupportactie is bekend en onze bond heeft inmiddels € 659 mogen ontvangen. Bij deze bedanken wij onze leden die op onze bond hebben gestemd!

Tot slot

Ondanks alle problemen willen we onze dank uitspreken voor de inzet van de vertrokken bestuursleden. Hartelijk Dank! Bij een volgende ledenvergadering zullen wij er gepaste aandacht aan geven.

Oproep

We komen nu handen te kort. Iedereen die enige hulp kan bieden, meld je alstublieft. We kunnen overleggen wat en hoe u iets kunt doen. Dat hoeft geen bestuursfunctie te zijn. Alle hulp is welkom. Bel ons! Wilm Janssen via tel. 06 17421434 of Willy Thijssen via tel. 06 17369899.

 

Planning

We kunnen niet op onze handen blijven zitten en verwachten dat de organisatie niet vanzelf op orde komt. Vandaar dit overzicht om te overleggen. De organisatie houden we graag zo simpel en duidelijk mogelijk. Laten we per activiteit overleggen hoe we de draad weer op kunnen pakken als de coronamaatregelen dat weer toe staan en als we ons veilig genoeg voelen om te organiseren.

 

Algemene vergadering

Reserveert u de middag van 27 januari 2022 voor een algemene ledenvergadering? U hoort zo spoedig mogelijk de definitieve datum en plaats en tijd van ons, samen met de agenda.

Besprekingen van de activiteiten

Per activiteit neem ik of Willy contact op voor overleg. We doen dat zoveel mogelijk op de reguliere tijd. Voorbeeld: We proberen met Doortje en een aantal koorleden een donderdagmiddag af te spreken:

13 januari    Koor:            voorstel gewone tijd in De Goei.j Ka.mer

5 januari      Koersbal:     voorstel woensdagochtend 10.00 uur

11 januari    Bingo:           voorstel dinsdagmiddag 14.00 uur

10 januari    Inloop en ontmoeten incl. de middag: voorstel 13.30 uur

10 januari    Biljarten       voorstel 16.00 uur

4 januari      Computergebruik 13.30 uur

2 januari      Zondagochtend koffie 10.30 uur

 

Tot slot voor u allen: Prettige Feestdagen, Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar