Over ons

Volgens de statuten heeft onze vereniging ten doel:

Het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord. Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door het verlenen van diensten aan senioren, het behartigen van belangen van senioren, het vertegenwoordigen van senioren bij de overheid en andere instanties, het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel, het organiseren van activiteiten voor senioren alsmede alle andere wettige middelen. Volgens de Kamer van Koophandel vallen wij onder de categorie: Gezelligheidsverenigingen / Seniorenverenigingen.

 

Bovenstaande is een heel verhaal, maar het belangrijkste is wel dat wij een gezelligheidsvereniging zijn met als een van de belangrijkste taken het organiseren van activiteiten voor onze leden / senioren. Wij willen een gezellige, laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke vereniging zijn waarbij iedereen zich thuis voelt. Dat wij laagdrempelig willen zijn, uit zich in de lage jaarlijkse  contributie en de zo laag mogelijke eigen bijdragen voor activiteiten met hoge kosten zoals de dagtochten.

 

De kosten mogen bij ons geen belemmering zijn om lid te worden van de bond en om aan activiteiten deel te kunnen nemen. Onze vereniging staat open voor nieuwe ideeën en suggesties van haar leden. Momenteel hebben wij meer dan 300 leden. We willen niet kleiner worden, liefst groter. Dat is moeilijk. Het is nu eenmaal inherent aan een seniorenvereniging dat leden afvallen door ouderdom, ziekte of overlijden. Daarom ook moeten wij constant ons best doen om nieuwe leden binnen te halen. Dan kan door leuke activiteiten te organiseren waardoor positieve reclame ontstaat. Nieuwe leden winnen kan ook door middel van ledenwerfacties. Maar ook de leden zelf kunnen een handje helpen door bij kennissen, familie of buurtgenoten reclame voor onze vereniging te maken. In feite is onze ambitie om naar meer dan 300 leden te groeien.

 

Wij zijn een van de weinige seniorenverenigingen die de beschikking hebben over een eigen ontmoetingsruimte, te weten “De Goei.j Ka.mer”. Naast de georganiseerde activiteiten kunt u hier altijd op eigen gelegenheid terecht voor een kopje koffie, het lezen van de krant of een potje biljarten, kaarten of sjoelen. Voor de openingstijden zie hiervoor het activiteitenschema elders in dit boekje.

 

Naast de actieve leden hebben wij ook minder actieve leden die aan huis gebonden zijn en niet meer aan activiteiten willen of kunnen deelnemen. Ook deze leden zijn voor ons belangrijk. Sterker nog, wij willen als bond ook voor deze mensen belangrijk zijn. Wij komen daarom ook op huisbezoek (zie de aanleidingen voor huisbezoek elders in dit boekje). Heeft u behoefte aan iemand op bezoek van onze bond laat het aan een bestuurslid weten, wij komen dan graag bij u langs. Ook als u iemand kent die een bezoekje op prijs zou stellen, vertel het ons want het bestuur kan niet alles uit zichzelf weten.