RABOclubsupport-actie Hebt u een rekening bij de Rabobank? Of kent u mensen in onze bankregio? U kunt op ons stemmen bij de clubsupport actie. Elke stem op de Bond voor Senioren Breedeweg wordt door de Rabobank omgezet in een geldbedrag. Dus niet meer de acties van vroeger. Zoals het biljart in De Goei.j Ka.mer, wat de Rabobank heeft geschonken. Er is tegenwoordig één actie per jaar om onze vereniging te steunen. We rekenen daarbij op u, en op enkele honderden euro's. Moet u wel op ons stemmen. Vóór 27 september. Uw partner, kinderen, neven en nichten, vrienden of de buren met een RABOrekening, haal ze erbij. Het helpt ons als ze hun stem opbrengen. Kleine moeite en voor ons wordt het een forse bijdrage. Als u stemt. U vindt ons bij cultuur. Log in en stem. 

 

 

Op vrijdag 15 september, dansmiddag in De Slenk 

Van 14.00 – 17.00 uur. Muziek van Hemmie Hermsen. 

Ook Introductiemiddag: voor niet leden 5 euro voor entree en een consumptie. 

 

Voorlichtingsmiddag op woensdag 27 september, om 14.00 uur, in De Goei.j Ka.mer 

Het komend seizoen vervolgen wij het thema ‘Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen’. Want naast de mogelijkheden van de WMO-voorzieningen (het onderwerp van onze eerste bijeenkomst op 15 februari jl.) zijn er meerdere mogelijkheden die ondersteuning kunnen bieden bij het zelfstandig blijven wonen. Denk aan een alarmeringssysteem, maaltijdvoorzieningen thuisbezorgd of in de Woon-zorgcentra, vervoersmogelijkheden, en de inzet van vrijwilligersorganisaties op uiteenlopende gebieden. Op 27 september wordt de voorlichting gegeven door mw. Mauri Liebrand van de Gemeente, samen met een collega van Forte Welzijn. Wees welkom. De koffie staat klaar. Aanmelden hoeft niet. Een berichtje dat u komt mag wel.  

 

De lopende Activiteiten van onze bond: 

Line Dance 

Van 14.00-16.00 uur in De Slenk 

19 september, 

3 en 17 oktober  

5 en 19 december 

7 en 21 november  

 

Kegelen  

Aanvang 14.00 uur, in Haus Hünnekes, Kranenburg. Aansluitend aan tafel.  

De bond betaalt de baan en prijzen. Overige kosten zijn voor eigen rekening  

30 november  

 

Bingo  

Aanvang 14.00 uur, in de Goei.j Ka.mer. Op de vierde dinsdag van de maand  

26 september  

24 oktober  

 

Spellenmiddag  

Woensdag 18 oktober, aanvang 13.30 uur, in De Goei.j Ka.mer. Aanmelden bij de volgende nieuwsbrief.  

 

Bowlen  

08 november, van 14.00- 16.00 uur. Allround, Nijmegen. Inschrijven bij een volgende nieuwsbrief.  

 

Kerstviering  

Vrijdag 22 december in De Slenk  

13.00 uur Inloop  

13.30 uur Kerstviering met pater Aloys van Velthoven en ons koor De Sleutelbloemen. Het programma volgt. 

16.30 uur Koffietafel. Aanmelden bij een volgende nieuwsbrief.  

 

En voor volgend jaar: Nieuwjaarsborrel  

Vrijdag 5 januari 2024 van 16.00 – 18.00 uur in De Goei.j Ka.mer.