Overige activiteiten

De bond streeft er naar om elke maand een activiteit te organiseren van dansmiddag tot dagtocht of carnavalsmiddag. In de nog niet genoemde maanden maart vindt de Jaarvergadering plaats, in de maand augustus gaan we midgetgolven, in de maand oktober organiseren wij een spellenmiddag en in de maand november gaan wij bowlen. Al deze activiteiten worden tijdig aan de leden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrieven. Deelname is meestal gratis voor onze leden. Als een activiteit geld kost (zoals het bowlen) en inschrijving is vereist, dan kan men zich inschrijven via een antwoordstrookje onderaan de nieuwsbrieven. Dit antwoordstrookje dient tevens als machtiging voor automatische afschrijving van de kosten voor deelname.