De bond en de activiteiten worden gefinancierd uit de eigen bijdragen van de leden. Enerzijds is dat de jaarlijkse contributie, anderzijds de incidentele bijdragen bij activiteiten of de vrijwillige bijdragen. Daarmee kunnen we onze maatschappelijke activiteiten financieren.

 

De gemeente Berg en Dal ondersteunt de Bond voor Senioren Breedeweg met een jaarlijkse bijdrage per lid en een vast bedrag vanuit het seniorenbeleid. Daarbij zijn wel voorwaarden als woonplaats en leeftijd van toepassing.

 

Daarnaast prijzen we ons gelukkig dat we De Goei.j Ka.mer kunnen exploiteren als eigen horecagelegenheid.